Friday, May 8, 2009

RPH MINGGU 15

M1NGGU KE 15

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

HARI: Isnin TARIKH: 6.4.09

Tingkatan: 1E dan 1H MASA: 5-6 / 9-10 GURU M.P. PN ELINE KATUT

Unit

Berkhemah di FRIM m/s 40

Tajuk

Pemahaman

Fokus utama

Fokus sampingan

Memproses maklumat

Menyemak semula maklumat

Hasil pembelajaran

1.Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2.Menyatakan maksud yang tersurat dan tersirat

3.Menjawab soalan yang diberi dengan baik

Aktiviti

Bacaan senyap dan kuat,

Perbincangan bersama, soal jawab dan latihan bertulis.

Sistem Bahasa

Sebutan dan intonasi

Kemahiran Bahasa

Kata Tanya

K.B.T

Kecerdasan pelbagai

P. Ilmu

Sains dan teknologi

Nilai

Pattriotik, usaha, rajin

BBM

Buku teks

Refleksi

Objektif dapat dicapai dengan baik untuk kelas IE dan sederhana untuk kelas 1H


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN K.H.B.-E.R.T.

HARI: Isnin TARIKH: 6.4.09

TINGKATAN: 1M MASA: 12 GURU M.P. PN ELINE KATUT

Tajuk

Pakaian

Sub tajuk

Pemilihan pakaian dan penjagaan pakaian

Hasil pembelajaran

Di akhir pengajaran para pelajar dapat;

1. Mengenal pasti prinsip pemilihan pakaian dari segi corak, warna dan tekstur.

2. Menyenaraikan faktor-faktor pemilihan contohnya untuk perlindungan,identity,budaya,masa,tujuan memakai dan stail.

3.Memilih dan melukis pakaian yang sesuai untuk pelbagai bentuk badan.

4.Menyatakan cara-cara mendobi pakaian berpadukan skim label antarabangsa serta cara menyeterika pakaian dengan betul.

Aktiviti

Perbincangan bersama

Latihan bertulis

Soaljawab

Nilai

Kerjasama , prihatin, kreatif dan teliti .

BBM

Buku teks

Bahan-bahan maujud

Refleksi

Objektif dapat dicapai dengan baik.


 


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

HARI: Selasa TARIKH: 7.4.09

Tingkatan: 1C MASA: 5-6 GURU M.P. PN ELINE KATUT

Unit

Berkhemah di FRIM m/s 40

Tajuk

Pemahaman

Fokus utama

Fokus sampingan

Memproses maklumat

Menyemak semula maklumat

Hasil pembelajaran

1. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2.Menyatakan maksud yang tersurat dan tersirat

3.Menjawab soalan yang diberi dengan baik

Aktiviti

Bacaan senyap dan kuat,

Perbincangan bersama, soal jawab dan latihan bertulis.

Sistem Bahasa

Sebutan dan intonasi

Kemahiran Bahasa

Kata Tanya

K.B.T

Kecerdasan pelbagai

P. Ilmu

Sains dan teknologi

Nilai

Pattriotik, usaha, rajin

BBM

Buku teks

Refleksi

Objektif dapat dicapai dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN K.H.B.-E.R.T.

HARI: Selasa TARIKH: 7.4.09

TINGKATAN: 1F/G MASA: 7-8 GURU M.P. PN ELINE KATUT

Tajuk

Pakaian

Sub tajuk

Proses jahitan

Hasil pembelajaran

Di akhir pengajaran para pelajar dapat;

1. Mengenalpasti pengertian kelim, penghilang gelembung dan penyudah tepi.

2. Menyenarai jenis kelim, ciri-ciri serta kegunaannya.

3. Mengenal pasti proses menjahit kelepet, lapik, gelembung, lesu.

Aktiviti

Perbincangan bersama

Amali menjahit

Soal jawab

Nilai

Sestematik, usaha, kemas dan berusaha.

BBM

Contoh-contoh jahitan

Buku teks

Refleksi

Objektif dapat dicapai dengan baik.


 


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

HARI: Selasa TARIKH: 7.4.09

Tingkatan: 1H MASA: 10-11 GURU M.P. PN ELINE KATUT

Unit

Karangan

Tajuk

Menulis Karan gan Berita

Fokus utama

Fokus sampingan

8.0 Memproses maklumat mengikut keperluan

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Hasil pembelajaran

Di akhir pengajaran para pelajar dapat;

  1. Mengenal pasti karangan jenis berita dan memahami kehendak soalan.
  2. 2 Menyenaraikan isi-isi penting dengan betul dan menghasilkan karangan dengan baik.

Aktiviti

Perbincangan bersama , soal jawab dan latihan bertulis

Sistem Bahasa

Kata tanyan dan kata seru

Kemahiran Bahasa

Bertutur

K.B.T

Kemahiran berfikir

P. Ilmu

Pendidikan moral

Nilai

Syukur, kerjasama dan bertanggungjawab

BBM

Buku teks

Refleksi

Objektif dapat dicapai dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

HARI: Rabu TARIKH: 8.4.09

Tingkatan: 1E MASA: 11-12 GURU M.P. PN ELINE KATUT

Unit

Karangan

Tajuk

Menulis Karan gan Berita

Fokus utama

Fokus sampingan

8.0 Memproses maklumat mengikut keperluan

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Hasil pembelajaran

Di akhir pengajaran para pelajar dapat;

  1. Mengenal pasti karangan jenis berita dan memahami kehendak soalan.
  2. 2 Menyenaraikan isi-isi penting dengan betul dan menghasilkan karangan dengan baik.

Aktiviti

Perbincangan bersama , soal jawab dan latihan bertulis

Sistem Bahasa

Kata tanyan dan kata seru

Kemahiran Bahasa

Bertutur

K.B.T

Kemahiran berfikir

P. Ilmu

Pendidikan moral

Nilai

Syukur, kerjasama dan bertanggungjawab

BBM

Buku teks

Refleksi

Objektif dapat dicapai dengan baik


 


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN K.H.B.-E.R.T.

HARI: Rabu TARIKH: 8.4.09

TINGKATAN: 1M MASA: 7-8 GURU M.P. PN ELINE KATUT

Tajuk

Pakaian

Sub tajuk

Proses jahitan

Hasil pembelajaran

Di akhir pengajaran para pelajar dapat;

1. Mengenalpasti pengertian kelim, penghilang gelembung dan penyudah tepi.

2. Menyenarai jenis kelim, ciri-ciri serta kegunaannya.

3. Mengenal pasti proses menjahit kelepet, lapik, gelembung, dan lisu.

Aktiviti

Perbincangan bersama

Amali menjahit

Soal jawab

Nilai

Sestematik, usaha, kemas dan berusaha.

BBM

Contoh-contoh jahitan

Buku teks

Refleksi

Objektif dapat dicapai dengan baik.


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

HARI: Khamis TARIKH: 9.4.09

Tingkatan: 1H MASA: 7-8 GURU M.P. PN ELINE KATUT

Unit

P.L.B.S.

Tajuk

Modul 1

Fokus utama

Fokus sampingan

 

Hasil pembelajaran

Di akhir pengajaran para pelajar dapat;

  1. Bertutur dangan sebutan, nada dan gaya pengucapan yang betul serta bertatasusila.
  2. Menyatakan idea-idea berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.

Aktiviti

Perbincangan bersama -para pelajar berhujah

Sistem Bahasa

Kata kerja

Kemahiran Bahasa

Bertutur

K.B.T

Kemahiran berfikir

P. Ilmu

P.Moral

Nilai

Yakin, berani dan bertanggungjawab

BBM

Kad bergambar

Refleksi

Objektif dapat dicapai dengan sederhana baikkelas 1H


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

HARI: KHAMIS TARIKH: 9.4.09

Tingkatan: 1C MASA: 12-13 GURU M.P. PN ELINE KATUT

Unit

Karangan

Tajuk

Menulis Karangan Berita

Fokus utama

Fokus sampingan

8.0 Memproses maklumat mengikut keperluan

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Hasil pembelajaran

Di akhir pengajaran para pelajar dapat;

  1. Mengenal pasti karangan jenis berita dan memahami kehendak soalan.
  2. 2 Menyenaraikan isi-isi penting dengan betul dan menghasilkan karangan dengan baik.

Aktiviti

Perbincangan bersama , soal jawab dan latihan bertulis

Sistem Bahasa

Kata tanyan dan kata seru

Kemahiran Bahasa

Bertutur

K.B.T

Kemahiran berfikir

P. Ilmu

Pendidikan moral

Nilai

Syukur, kerjasama dan bertanggungjawab

BBM

Buku teks

Refleksi

Objektif dapat dicapai dengan baik


 


 


 

HARI: JUMAAT

TARIKH: 10.4.09

CUTI GOOD FRIDAY


 

HARI: ISNIN

TARIKH: 13.4.09

CUTI PERISTIWA


 


 


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment